Тушаалууд

Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

“Өмч хамгаалах байнгийн зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

“Өмч хамгаалах байнгийн зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Спорт, урлагийн хамтлагийг шинэчлэн батлах тухай

Спорт, урлагийн хамтлагийг шинэчлэн батлах тухай

Хэлтсийн шуурхай хуралдааны журам батлах тухай

Хэлтсийн шуурхай хуралдааны журам батлах тухай

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Эд хөрөнгө оролгод авах тухай

Эд хөрөнгө оролгод авах тухай

Хөдөлмөргийн гэрээг дүгнэж урамшуулал, өгөх тухай

Хөдөлмөргийн гэрээг дүгнэж урамшуулал, өгөх тухай

Шинжээчийн баг томилон ажиллуулах тухай

Шинжээчийн баг томилон ажиллуулах тухай

Сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

Сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай