Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго:

Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжил, нийгмийн оролцоог дэмжих, хүүхдийн үндсэн эрхийг хангах, хөгжил, хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэх, хүн амын хөгжил, хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай, түргэн шуурхай хүргэж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад оршино.