“Асуудал шийдэл” хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зангиагүй уулзалт