“Өглөөний гудамж” арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэн, хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчлан ажиллалаа

Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, залуучуудад төрийн үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “Өглөөний гудамж” арга хэмжээнд 2018 оны 09 сарын 18,19-ний өдрүүдэд оролцон Соёмбо” кино театрын урд талбайд 06:30-09:00 цагт хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчлан, иргэдэд хуул эрхзүйн зөвлөгөө өгч, сэтгэлзүйн үйлчилгээг үзүүлэн, нийт 240 гаруй иргэдэд гарын авлага, зөвлөмж өгч, төрийн үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа.