#Хүүхдийн #хүчирхийллийг таслан зогсооход #таны оролцоо чухал. #ХАМТДАА ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ #ЗОГСООЁ.

ГБ сонголт. ГБ таслан зогсоох ГБ хамгаалагдах.. Гэр бүлийн хүчирхийлэл хөдөлмөр ХХ таслан зогсооё Цахим-1