ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус харилцаа, хүүхэд үрчлэх, гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх, тэжээн тэтгэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Нийтлэсэн: 2020-01-29 | Үзсэн: 33571Дэлгэрэнгүй

Хүүхдийн эрхийн тухай хууль

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгох, хүүхдийн эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хэвлэх 2 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Хүүхдийн эрхийн тухай хууль

Нийтлэсэн: 2020-01-29 | Үзсэн: 33567Дэлгэрэнгүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай

legalinfo.mn-ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ

Нийтлэсэн: 2018-12-18 | Үзсэн: 33390Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

legalinfo.mn-ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ

Нийтлэсэн: 2018-12-18 | Үзсэн: 33387Дэлгэрэнгүй