Хууль эрх зүй

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот   ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг тодорхойлж, хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгох, хүүхдийн эрх, эрх чөлөөг

Нийтлэсэн: 2017-06-13 | Үзсэн: 2512Дэлгэрэнгүй