МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ Загвар,зааврыгбатлахтухайТөрийналбанытухайхуулийн10.5, 14.1.1, 35.1.2; 35.1.3; 35.1.5болонХөдөлмөрийн тухай хуулийн 21.1.2, 48.3.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс ТОГТООХ нь : 1.” Ажлын байр ( албан тушаал )- ны тодорхойлолт ”- ын загварыг 1 дүгээр хавсралтын ёсоор , ” Ажлын байр ( албан тушаал )- ны тодорхойлолт боловсруулах заавар ”- ыг

Нийтлэсэн: 2018-12-05 | Үзсэн: 33298Дэлгэрэнгүй