“Хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог, хүүхэд хамгаалал болон өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг арга” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

2018 оны 01 сарын 16-ны өдөр дүүргийн 99-р цэцэрлэгийн захиргаатай хамтран “Хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог, хүүхэд хамгаалал болон өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг арга” сэдэвт сургалтыг багш, асран хамгаалагч, эцэг эхчүүдийн дунд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар: – Бага насны хүүхдийн сэтгэлзүйн онцлог – Өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг арга – Хүүхэд хамгааллын тухай – “Хүүхдийн

Нийтлэсэн: 2018-01-23 | Үзсэн: 33208Дэлгэрэнгүй

“Хүүхэд хамгаалал болон хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгуулалаа.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 2-р улирлын амралтыг тохиолдуулан 2018 оны 01 сарын 11-ний өдөр Сонгинохайрхан – Албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш нарыг чадавхжуулах “Хүүхэд хамгаалал болон хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад 24 багш хамрагдсан бөгөөд багш нарт “Бага насны хүүхдийн эрх хамгааллын үйлчилгээ”-ний талаар мөн “Хүүхэд хамгааллын тухай”,

Нийтлэсэн: 2018-01-19 | Үзсэн: 33206Дэлгэрэнгүй